Reklamlar

Kategori: Pranayama

PRANA

Beden ve zihinde olumlu dönüşümleri yaratabilmek için enerjinin buralarda ne şekilde etkili olduğunu anlamak gerekir.

Bu güce, Sanskrit dilinde ‘Prana’ denir, “birincil enerji” anlamına gelen bu kelime kimi zaman “nefes” ya da “yaşam enerjisi” olarak tercüme edilse de aslında bunlardan çok daha fazlasıdır.

Read more PRANA