Reklamlar

Etiket: Ayurveda

Ayurvedik Vücut Tipini Öğren!

Doşalar üç farklı bireysel yapıyı ya da akıl-beden tipini yaratır. Hiçbir tip diğerinden daha iyi veya kötü değildir. Her birinin kendine göre faydası ve zayıflıkları vardır. Örneğin, Kapha tipleri daha güçlü bir bedensel yapıya sahiptir, ama doğru kullanılmazsa güdülenme ve adaptasyon noksanlığı çekebilir. Vata tipleri bedensel yapısı en zayıf olandır, ama bunu korumak için değişim…

Read more Ayurvedik Vücut Tipini Öğren!

Üç Temel Doşa

Tüm evren üç orijinal güç olan enerji, ışık ve maddeden türemiştir. Vedik bakış açısına göre bunlar şuurun güçleridir. Enerji, tüm güçlerin en güçlüsü olan yaşam gücünün temelidir. Işık aklın kaynağıdır; bu sayede görürüz, biliriz ve ayırt ederiz. Madde, bedenin kaynağıdır; bu sayede zaman ve mekan içinde bir biçimimiz ve özümüz vardır. Bu üç güç, üç…

Read more Üç Temel Doşa

Ayurveda nedir?

Ayurveda, yoga ile birlikte gelişmiş kardeş bir bilimdir ve tarih boyunca ikisi de birbirlerinden pekçok kez etkilenmişlerdir. Yoga ve ayurveda tüm seviyelerde büyük faydalar vermek için birlikte çalışır. Kısaca anlatmak gerekirse, ayurveda dünyadaki en önde gelen bütünsel tıbbi sistemlerden biridir. Sağlık ve iyi olma halinin fiziksel, duygusal, akılsal ve spiritüel tüm yönlerini kapsar. Şifanın tüm…

Read more Ayurveda nedir?